Софтуер Color iScan

Онлайн базирана система за наблюдение и контрол

Color iScan е онлайн базирана, автоматизирана система, която осигурява точност на цветовете през целия производствен процес. Достъп до системата могат да имат много потребители, стига да разполагат с подходящ компютър свързан с мрежата. Управляваните компоненти могат да включват данни от един или повече безконтактни спектрофотометри, разположени на подвижни релси или фиксирани в производствената линия.

Характеристики:

  • Осигурява всички стандарти и измервания да са в съответствие с производствените процеси.
  • Всички инструменти са достъпни по всяко време по мрежата.
  • Данните от всяко измерване се съхраняват, заедно с условията на измерване.
  • Системата предвижда на определени потребители да се дават по-големи права за наблюдение и контрол, с цел ускоряване на цветовата комуникация.
  • Всички данни се съхраняват на системния сървър.
  • Color iScan е интегриран с безконтактните спектрофотометри на X-Rite (например TeleFlash®), осигуряващи точна оценка на цвета, включително за текстурирани и нееднородни повърхности.

Запитване