Софтуер Color iQC

Независимо дали оценявате крайни продукти, производствени или лабораторни образци, Color iQC се адаптира към вашия работен поток за да постигнете цветовете бързо и лесно. Color iQC е документно ориентиран софтуер, който премахва въпросите около оценяването на цветовете. Софтуера е лесен за конфигуриране и притежава мощен набор от функции. Това ви позволява да опрости процесите и да повишите ефективността, като същевременно се гарантира точен контрол на цветовете. Предлага се в различни нива, според вашите специфични изисквания.

Color iQC Print

Color iQC е документно ориентиран софтуер, който премахва въпросите около оценяването на цветовете. Софтуера е лесен за конфигуриране и дава възможност за дефиниране и управление на поръчките през целия работен процес. Цялата информация от решаващо значение за успешния тираж е достъпна за всички участници в работния поток.

Color iQC Basic

Color iQC Basic e базовата версия на Color iQC. Той е документно ориентиран софтуер, който опростява измерването, отчитането и записването на данните.

Color iQC Professional

Решение от висок клас, включва пълен набор от функции за контрол на качеството. Color iQC Professional е гъвкав, документно ориентиран софтуер, който опростява измерването, отчитането и записването на данните. Включва пълен набор от функции и възможности, предназначени да подпомагат и улесняват глобалната верига от доставчици.

Запитване