Система за визуална оценка на цвета SpectraLight QC Light Booth

Благодарение на SpectraLight QC можете да осъществите качествен контрол на цвета на разнообразни продукти, при които визуалната оценка е критична. Цялостната визуална оценка започва с най-съвременните светлинни източници, отговарящи на практика на почти всички спецификации.

Характеристики:

  • Седем източника на светлина – повече от всяка осветителна камера на пазара.
  • Осветеността може да се настрои според ASTM стандарта или спецификациите на клиента.
  • Вградени сензори поддържат максималната осветеност, като коригират напрежението, за да компенсират възрастта на лампата.
  • Условията за всяко визуално сравнение могат да се запазят и да се изпратят до клиента – състояние на лампата; име на клиента; оператор и др.
  • Сертифицираните сменяеми лампи позволяват безпроблемна работа и по-добра проследимост.
  • Точна симулация на дневната светлина благодарение на филтрирана волфрам-халогенна технология.

Запитване