Преносим спектрофотометър Portable 600 (RM61)

Portable 600 е преносим спектрофотометър със сферичен тип оптика, който осигурява бързо и точно измерване на цвета.

Характеристики:

  • Прецизен, компактен спектрофотометър, предназначен за точно измерване на цветни образци.
  • Благодарение на дизайна, лесно измервате неудобни образци.
  • Измерва образци от 1,27см (1/2 inch) или по-големи, включително хартия, пластмаса, текстил, боядисани повърхности и много други.
  • Вградената референтна точка за калибриране гарантира последователността и надежността на измерванията.
  • Време за измерване 2 сек.

Запитване