Преносим спектрофотометър 552

Преносим спектрофотометър с 45°/0° измервателна геометрия. Измерва образци от 1,27см (1/2 inch) или по-големи. Включва лесния за работа софтуер ColorDesigner.

Характеристики:

  • Преносим и точен;
  • Краткосрочна повтаряемост на резултатите 0,10 ΔEab (max);
  • Съгласуване на измерванията 0,30 dE ΔEab (max);
  • Включва софтуера ColorDesigner;
  • Data interface: RS232.

Запитване