Преносими инструменти с измервателна геометрия 0°/45°

Спектрофотометър 964 0°/45°Притежава всички функции на 962 0°/45°, допълнени с три измерителни апертури, които можете да заменяте на място. За да се осигури последователността на измерването са вградени конкретни стъпки, по които оператора да се ръководи.

Спектрофотометър 962 0°/45° – Измерва абсолютни величини и разлика. Подходящ за работа в лаборатории, производствени или полеви условия. Съхранява до 1024 стандарта с толеранси за по-удобно сравнение с измервания цвят.

Запитване