Правни забележки

Правни забележки

1. iPhone 7 и iPhone 7 Plus са устойчиви при напртъскване, водо и прхоустойчиви и са тествани при контролирани лабораторни условия с рейтинг IP67 съгласно IEC стандарт 60529. Устойчивостта при напртъскване, водо и прхоустойчивостта не са постоянни условия и водо и прахо съпротивата може да се намали в резултат от нормалното износване. Не се опитвайте да зареждате мокър iPhone устройството си; вижте ръководството на потребителя за инструкции за почистване и сушене. Повреди при намокряне не се покриват от гаранцията.

2. LTE Advanced и LTE са на разположение на избрани пазари и чрез избрани мобилни оператори. Скоростите варират в зависимост от мястото и мобилният оператор. За подробности относно поддръжката на LTE, свържете се с оператора си, и погледнете на: www.apple.com/iphone/LTE.

3. iPhone 7 и iPhone 7 Plus в гарваново черно са достъпни само в модели 128GB и 256GB.

Обратно