Инструменти с много-ъглова измервателна оптика MA9X

Преносими спектрофотометри, с които можете лесно, прецизно и последователно да измервате както традиционни, така и покрития със специални ефекти. Инструментите с много-ъглова измервателна оптика са специално създадени за работа с метализирани, перлени и други сложни покрития със специални ефекти. Малки, но мощни, и трите инструмента притежават основните функции необходими за точни и надеждни измервания на цвета от лабораторията до производствената линия.

Инструментите са проектирани с различни нива на сложност, давайки ви възможност да изберете най-подходящия за вашата работа и бюджет. И трите инструмента притежават големи предимства – като X-ColorQC software – който подобрява процеса на записване на измерванията, отчитането на данните и контрола при работа.

  • М94 – Интелигентен преносим инструмент, който ще ви предостави надежни данни за покрития в широк обхват от индустрии.
  • М96 – Включва данни и от -15 градуса измервателен ъгъл. М96 е интелигентен преносим инструмент, осигуряващ точни и надеждни измервания на покрития със специални ефекти.
  • М98 Използва два светлинни източника и повече измервателни ъгли в равнината и извън нея, отколкото всеки друг инструмент в този клас. МА98 е единственият инструмент, който отговаря на ASTM стандарта за измерване на интерферентни пигменти.