Инструкция за архивиране на данни на iOS устройство

  1. Избор на метод за архивиране
  • архивиране през iCloud – архивирането става през wifi, когато устройството е свързано към захранване и е автоматично, без необходимост от връзка към компютър. Позволява по всяко време и от всяко място без наличие на компютър да възстановите информацията на Вашето iOS устройство при наличие на wifi. Безплатното пространство на iCloud е 5GB, което не винаги е достатъчно за пълен архив.
  • архивиране през iTunes (компютър) – осъществява се при връзка с компютър през програмата iTunes.

 

Архивиране през iCloud

 

1. На вашето iOS устройство отидете на Settings -> iCloud -> Backup (за iOS 7 и по-ранни Storage & Backup).

————
2. Преместете плъзгача срещу iCloud Backup, за да активирате функцията.

————
3. Изберете Backup Now, за да стартирате ръчно архивирането.

————

След като активирате функцията, архивирането ще става автоматично, когато има wifi.

На този екран можете да видите кога е бил направен последния бекъп.

———–

———————–

Архивиране през iTunes

 

1. Уверете се, че компютърът ви е с последната версия на
iTunes. Можете да изтеглите безплатно iTunes от http://www.apple.com/itunes/download/

————

2. Свържете вашето iOS устройство с компютъра.

————
3.От iTunes изберете File -> Devices -> Backup.

———–

Можете да архивирате и като синхронизирате вашето устройство с iTunes. Първата стъпка при синхронизацията е бекъп.

Можете да проверите дали бекъпът е успешен и кога е направен последния такъвкато от iTunes Preferences изберете Devices.

———–

———–

ПОЛЕЗНО:

Дали да използвам iCloud или iTunes бекъп http://support.apple.com/en-us/HT204136

Инструкция за бекъп на iOS устройства http://support.apple.com/en-us/HT203977