Индустриална система за контрол на цвета ERX50

ERX50 елиминира скъпо струващи производствени грешки по отношение на цвета. ERX50 е автоматизирана онлайн система за контрол на качеството, осигурява безконтактно измерване и непрекъснато отчитане на данните.

Лесно се вгражда в производствената линия, работи с широка гама от материали, дори и в най-тежките производствени условия. Осигурява абсолютни данни или сравнения с конкретни стандарти.

Характеристики:

 • Контрол на цветовете в реално време, без прекъсване на производството.
 • Измерва на дистанция 10мм от продукта.
 • Голяма област на измерване – диаметър 10мм, осигурява добро усредняване на измерваната повърхност.
 • Измервателна геометрия 45°/0°.
 • Измервателен обхват от 330 до 730nm с реална оптическа резолюция от 1nm, за да гарантират точни резултати дори при проблемни цветове.
 • Работи с мрежова връзка или сериен интерфейс за връзка с компютър, за да осигури автоматичен контрол върху всички операции, включително калибрацията.
 • Измерва широка гама от материали – текстил, винил, хранителни пигменти, филми, стъкло, прахообразни материали и др.
 • Измерва с грешка dE<0,15 при девиация на дистанцията 8-20мм.
 • Подходящ за работа в запрашена среда.
 • Безконтактното измерване премахва риска от повреда на пробата.
 • Графики и звукови сигнали индикират, когато цветът не влиза в допуските.
 • Пълната документация на качеството на цвета се записва и съхранява за по-нататъчна оценка в съответствие с ISO 9001.
 • Осигурява обективна оценка в съответствие с международните стандарти.

Запитване