Двуцветен сенситометър 396

Сенситометър 396 е проектиран за едностранно експониране на филм през 21 стъпки.

Характеристики:

  • Стабилност на експозицията: ± 0.02D;
  • Съпоставимост на измерванията с други инструменти: ±0.02D;
  • Захранване – 9 V алкална батерия (включена), издържа около 10 000 експонации;
  • 21-н стъпков клин, 0,15D за стъпка.
  • Blue color peak wavelength: 455nm ± 10nm;
  • Green color peak wavelength: 512nm ± 10nm;
  • Проектиран и произведен в съответствие с изискванията за калибриране, описани в DIN V 6868-55.

Запитване