VeriColor Spectro безконтактна цветоизмерителна система

Точен и достъпен, VeriColor Spectro е компактно и надеждно решение за работа в тежки производствени условия. Измерванията не се влияят от околната светлина, т.е. не е нужно да използвате специална светлина или ограждения. Подобрява качествения контрол и намалява производствените разходи. Осигурява абсолютни спектрални и колориметрични данни за контрол на процеса. VeriColor Spectro дава възможност за контрол на цветовете в реално време, за ограничаване и решаване на проблемите с цвета без прекъсване на производството.

Характеристики:

  • Висока спектрална резолюция  – осигурява измервания в целия видим спектър през 10 nm.
  • Подходящ за работа в тежки производствени условия – издържа на удар, вибрации и температурни колебания.
  • Патентована технология позволява точно измерване, дори при драматични промени в околната светлина.
  • Включва лесен за използване windows-базиран Set-Up and Monitoring софтуер за наблюдение в реално време.
  • Наблюдение, контрол и запис на данните по време на производството, в реално време.
  • Анализира проблемите и извършва корекции без да спира производството.
  • Намалява брака – открива и коригира грешките, преди да бъдат генерирани големи количества отпадаци.
  • С VeriColor Spectro можете да поддържате постоянни цветовете през цялото време.

Запитване