VeriColor System безконтактна цветоизмерителна система

VeriColor System е цялостна система за контрол на качеството, осигурява безконтактно измерване и непрекъснато отчитане на данните.

Разполага с програмируем хъб за интерфейс с шест сензора. Лесно се вгражда в производствената линия, работи с широка гама от материали, дори и в най-тежките производствени условия. Осигурява абсолютни данни или сравнения с конкретни стандарти.

Характеристики:

 • Благодарение на осветлението в целия видим спектър, системата засича фините различия по разнообразни повърхности и гарантира точни измервания.
 • Безконтактното измерване премахва риска от повреда на пробата.
 • Не се влияе от околната среда – точни и възпроизводими измервания са постижими независимо от околното осветление.
 • Системата съхранява до 50 цвята наведнъж, не е необходимо постоянно препрограмиране.
 • Подходящ за работа в запрашена среда; взривозащитен.
 • Контрол на цветовете в реално време, без прекъсване на производството.
 • Работи с мрежова връзка или сериен интерфейс за връзка с компютър, за да осигури автоматичен контрол върху всички операции, включително калибрацията.
 • Измерва широка гама от материали – текстил, винил, хранителни пигменти, филми, стъкло, прахообразни материали и др.
 • Измерва на дистанция 40мм от пробата.
 • Пълните данните от измерванията се съхраняват в доклади за по-късен анализ.
 • Осигурява обективна оценка в съответствие с международните стандарти.

Запитване