Безконтактен спектрофотометър VS450

Безконтактен стационарен спектрофотометър за измерване на цвят и гланц на мокри и сухи проби, като козметика, бои, пластмаси, прахове и други разнообразни материали.

Разполага с вграден сензор за измерване на гланца и благодарение на това, когато се използва с iMatch formulation software осигурява корелация на измерванията “мокро” към “сухо” за подобряване на качествения контрол.

Характеристики:

  • Измерва пробата от дистанция.
  • Line of Site™ осигурява бързо и лесно измерване на почти всяка проба, дори и с неправилна форма или големи размери.
  • Уникалната система за позициониране Active Visual Targeting™ ви позволява да измерите именно желаното място.
  • 45°/0° измервателна геометрия.
  • Разполага с две лесно превключаеми апертури – 6 и 12 мм.
  • Вграден сензор за измерване на гланца.

Запитване