Безконтактен спектрофотометър MatchRite iVue

Безконтактен спектрофотометър, който дава възможност за измерване на бои и сравняване с разнообразни клиентси проби – шарени, текстурирани или обемни.

MatchRite iVue разполага с две лесно превключаеми апертури – 6 и 12 мм. Със софтуера ColorDesigner PLUS, MatchRite iVue е мощен помощник при обслужване на клиенти в магазините за бои.

Характеристики:

  • Line of Site™ осигурява бързо и лесно измерване на почти всяка проба, дори и с неправилна форма или големи размери.
  • Уникалната система за позициониране Active Visual Targeting™ ви позволява да измерите именно желаното място.
  • Иновативният LED светлинен източник осигурява отлично цветово съвпадение, особенно за червени, сини и тъмни цветове.
  • 45°/0° измервателна геометрия.
  • Измерва на от разстояние 3,81см (1,5 inch) от повърхността на пробата. Това запазва лещите чисти, предпазва ги от незасъхнала боя и намалява разходите за обслужване на инструмента.

Предимства:

  • Калибриране веднъж седмично – не е необходимо да усложнявате работата си преди всяко измерване.
  • LED светлиния източник – ще ви осигури години непрекъсната работа и възпроизводими резултати.

Запитване